Inhoud

Inhoud Totaal Techniek

  • Les 1 Je komt het overal tegen (o.a. figuren en vormen, meetinstrumenten, gereedschappen, materialen)
  • Les 2 Formulieren invullen (o.a. sollicitatieformulier, werkvergunning)
  • Les 3 Werken met de computer (o.a. werken in de automatisering)
  • Les 4 Wat zie ik? (o.a. pictogrammen en symbolen, gebods- en verbodsborden)
  • Les 5 Veiligheid (o.a. Arbo, brand, gevaarlijke stoffen, veiligheidsmaatregelen)
  • Les 6 En wat is jouw beroep? (o.a. elektriciteit, technisch tekenaar, meet- en regeltechniek)

 

  • Grammatica-overzicht
  • Onregelmatige en sterke werkwoorden
  • Combinaties met preposities
  •  Sleutel

 

 

Grammatica-overzicht:

Artikel, negatie, presens, imperfectum, perfectum, werkwoorden met prefix, indefinita, conjuncties, adjectief, vergelijkingen, relatief pronomen, actie + resultaat van de actie, (om) te + infinitief, er.